KUTATÁSI DOKUMENTUMOK

Jancsák, Csaba – Kojanitz, László – Kiss, Gábor – Kiss, Mária Rita – Majzik, Andrea – Majkic Maja – Mezei, Mónika (2023): „Historia: Testis temporum, lux veritatis, vita memoriae” Research and development of history lessons that process video life story interviews. Results and theses. Belvedere Meridionale 2023/1 pp.171-186.

Mezei Mónika (2023): Videóinterjúk használatának lehetőségei az online és tantermi oktatásban. In. Kojanitz László (2023): Korszerű történelemoktatás – Új utak és megoldások. Belvedere Meridionale. pp. 161–172.

Jancsákné Majzik Andrea (2023): Videóinterjúk felhasználási lehetőségei a tanításban. In. Kojanitz László (2023): Korszerű történelemoktatás – Új utak és megoldások. Belvedere Meridionale. pp. 173–180.

Kojanitz László [szerk.] (2023) Korszerű történelemoktatás – Új utak és megoldások. Belvedere Meridionale
ISBN 978-615-6060-73-0 (print) ISBN 978-615-6060-74-7 (online PDF)

Tóth Judit [szerk.] (2023): Történelemdidaktikai tanulmányok. Belvedere Meridionale 2023. 2. szám.

Jancsák Csaba et. al. (2023): History: Testis temporum, lux veritatis, vita memoriae. Research and development of history lessons that process video life story interviews. Results and theses. Belvedere Meridionale vol. 35. no. 1. pp. 171–186. DOI 10.14232/belv.2023.1.12.

Engel Enikő – Fekete Áron (2023): Digitális világégés – Az NKP okostankönyv második világháborúval kapcsolatos vizuális elemeinek vizsgálata. Belvedere Meridionale vol. 35. no. 2. pp. 5–20. DOI 10.14232/belv.2023.2.1

Rédli Mátyás (2023): Az állampolgárságra és demokráciára nevelés helyzete a pécsi történelem tanár szakos hallgatók körében. Belvedere Meridionale vol. 35. no. 2. pp. 21–33. DOI 10.14232/belv.2023.2.2

Dergez Ildikó (2023): A példaképek helye és szerepe a Horthy–korszak oktatási rendeleteiben (1920–1938). Belvedere Meridionale vol. 35. no. 2. pp. 34–48. DOI 10.14232/belv.2023.2.3

Bese László (2023): Az egyházak megjelenítése a csehszlovákiai magyar általános iskolai történelemtankönyvekben (1948–1989). Belvedere Meridionale vol. 35. no. 2. pp. 49–59. DOI 10.14232/belv.2023.2.4

Tóth Judit (2023): A középszintű történelem írásbeli érettségi feladatainak tartalmi mintázatai. Belvedere Meridionale vol. 35. no. 2. pp. 60–85. DOI 10.14232/belv.2023.2.5

Kojanitz László (2022): Érettségi feladatok és forráshasználat. Az érettségi feladatok elemzése az elsődleges források használata szempontjából. Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Jancsák Csaba – Kojanitz László – Kósa Maja – Kiss Gábor Ferenc – Mezei, Mónika (2021): A gyakorlaton alapuló kutatási tényektől a kutatási tényeken alapuló gyakorlatig: Elbeszélt történelem a történelemoktatásban. ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 31 : 11-12 pp. 3-15.
DOI: https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2021.11-12.3

Kojanitz László (2021) A történelmi gondolkodás fejlesztése. Tanulmánykötet. Belvedere Meridionale – Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozat.  P-ISBN: 978-615-6060-41-9 E-ISBN978-615-6060-42-6 274.p.

Mezei Mónika (2020): Teaching about the Holocaust using video testimonies – pedagogical aims and research results of the impact and efficacy of lessons. Belvedere Meridionale 2020. (4). pp. 34-49. DOI 10.14232/belv.2020.4.3

Jancsákné Majzik Andrea (2020): Az 1956-os forradalom általános iskolai tanításának tantárgy-pedagógiai tanulságai. Történelemoktatás és állampolgári nevelés életútinterjúk használatával. Belvedere Meridionale 2020.(4) pp. 50-65. DOI 10.14232/belv.2020.4.4

Dávid Benjámin (2020): A videóinterjús tanórák hatásai a II. világháború középiskolai történelemoktatásában. Belvedere Merididonale 2020. (4) pp. 81-99. DOI 10.14232/belv.2020.4.6

Dobó Dávid (2020): Hasonlóságok és különbségek a magyarországi és vajdasági történelemoktatásban az 1941-es és 1944-es események vonatkozásában. Emlékeztető 2020/1-4. pp. 18-32.

Kojanitz László (2020): A történelmi interpretáció és az oral history az oktatásban. Belvedere Meridionale 2020. (4) pp. 16-33. DOI 10.14232/belv.2020.4.2

Kiss Gábor Ferenc (2020): „Krónika”, mint történelmi forrás egy interaktív tanórához. Emlékeztető 2020/1-4. pp. 33-41.

Képiró Ágnes (2020): Oral history források alkalmazhatósága az alkotó értelmiségi életutak feltárásában. Emlékeztető 2020/1-4. pp. 42-45.

Jancsák Csaba (2020): A történelmi emlékezet és a család. In: A.Gergely, András; Kapitány, Ágnes; Kapitány, Gábor; Kovács, Éva; Paksi, Veronika (szerk.) Kultúra, közösség és társadalom. Budapest, Társadalomtudományi Kutatóközpont, Magyar Szociológiai Társaság pp. 141-159. 

Kósa Maja (2020): Egy történelemről alkotott episztemológiai nézeteket vizsgáló kérdőív magyarországi adaptálása
ISKOLAKULTÚRA 2020.30 : 4 pp. 97-109. 

Jancsák Csaba (2020): Családtörténetek hiánya, történelemtől elidegenedett nemzedék, új ifjúsági sebezhetőségek és történelemtanítás. MAGYAR TUDOMÁNY 2020.8. pp. 1014-1021 DOI: 10.1556/2065.181.2020.8.2 

Kósa Maja (2019): A Comparison of Ethnic Majority and Minority Students’ Epistemological Beliefs about History. BELVEDERE MERIDIONALE 2019. 4. pp. 25-34. DOI 10.14232/belv.2019.4.3 

Kojanitz László (2019): A történelmi tudat fejlesztésének jelentősége és problémái: Harcba szállunk-e az „intellektuális alvilággal”? ISKOLAKULTÚRA 11 pp. 54-77.

Jancsák Csaba (2019): Family accounts, narratives, social values and history education. BELVEDERE MERIDIONALE 2019. 4. pp. 13-24. DOI 10.14232/belv.2019.4.2

Jancsákné Majzik Andrea (2019): Történelmi és kritikus gondolkodás a történelemórán: Videóinterjú alapú történelemtanítás az 1956-os forradalom témájában. MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK 2012- 59 : 4 pp. 30-45.

Kojanitz László (2018): Az elbeszélt történelem forrásainak alkalmazása a történelemórákon. ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 2018. 9-10. 77-96.

Jancsák Csaba – Képiró, Ágnes – Kiss Mária Rita – Kontár Piroska – Szőnyi, Andrea (2018): A Holokauszt oktatása Kelet-Közép-Európában, középiskolában használatos tankönyvek tükrében. BELVEDERE MERIDIONALE 30 : 2 pp. 119-142. DOI 10.14232/belv.2018.2.6  

Pászka Imre: A személyes történetek elméleti és módszertani kereteinek vázlata

Kiss Gábor Ferenc 2016 Magyarország a második világháborúban – Általános és középiskolai tankönyvek tartalmi elemzése