RESEARCH DOCUMENTS

From fall 2017, the research findings and studies of the research team and reports on the team’s work are to be uploaded on this page.

Mezei Mónika (2020): Teaching about the Holocaust using video testimonies – pedagogical aims and research results of the impact and efficacy of lessons. Belvedere Meridionale 2020. (4). pp. 34-49. DOI 10.14232/belv.2020.4.3

Jancsákné Majzik Andrea (2020): Az 1956-os forradalom általános iskolai tanításának tantárgy-pedagógiai tanulságai. Történelemoktatás és állampolgári nevelés életútinterjúk használatával. Belvedere Meridionale 2020.(4) pp. 50-65. DOI 10.14232/belv.2020.4.4

Dávid Benjámin (2020): A videóinterjús tanórák hatásai a II. világháború középiskolai történelemoktatásában. Belvedere Merididonale 2020. (4) pp. 81-99. DOI 10.14232/belv.2020.4.6

Dobó Dávid (2020): Hasonlóságok és különbségek a magyarországi és vajdasági történelemoktatásban az 1941-es és 1944-es események vonatkozásában. Emlékeztető 2020/1-4. pp. 18-32.

Kojanitz László (2020): A történelmi interpretáció és az oral history az oktatásban. Belvedere Meridionale 2020. (4) pp. 16-33. DOI 10.14232/belv.2020.4.2

Kiss Gábor Ferenc (2020): „Krónika”, mint történelmi forrás egy interaktív tanórához. Emlékeztető 2020/1-4. pp. 33-41.

Képiró Ágnes (2020): Oral history források alkalmazhatósága az alkotó értelmiségi életutak feltárásában. Emlékeztető 2020/1-4. pp. 42-45.

Jancsák Csaba (2020): A történelmi emlékezet és a család. In: A.Gergely, András; Kapitány, Ágnes; Kapitány, Gábor; Kovács, Éva; Paksi, Veronika (szerk.) Kultúra, közösség és társadalom. Budapest, Társadalomtudományi Kutatóközpont, Magyar Szociológiai Társaság pp. 141-159. 

Kósa Maja (2020): Egy történelemről alkotott episztemológiai nézeteket vizsgáló kérdőív magyarországi adaptálása
ISKOLAKULTÚRA 2020.30 : 4 pp. 97-109. 

Jancsák Csaba (2020): Családtörténetek hiánya, történelemtől elidegenedett nemzedék, új ifjúsági sebezhetőségek és történelemtanítás. MAGYAR TUDOMÁNY 2020.8. pp. 1014-1021 DOI: 10.1556/2065.181.2020.8.2 

Kósa Maja (2019): A Comparison of Ethnic Majority and Minority Students’ Epistemological Beliefs about History. BELVEDERE MERIDIONALE 2019. 4. pp. 25-34. DOI 10.14232/belv.2019.4.3 

Kojanitz László (2019): A történelmi tudat fejlesztésének jelentősége és problémái: Harcba szállunk-e az „intellektuális alvilággal”? ISKOLAKULTÚRA 11 pp. 54-77.

Jancsák Csaba (2019): Family accounts, narratives, social values and history education. BELVEDERE MERIDIONALE 2019. 4. pp. 13-24. DOI 10.14232/belv.2019.4.2

Jancsákné Majzik Andrea (2019): Történelmi és kritikus gondolkodás a történelemórán: Videóinterjú alapú történelemtanítás az 1956-os forradalom témájában. MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK 2012- 59 : 4 pp. 30-45.

Kojanitz László (2018): Az elbeszélt történelem forrásainak alkalmazása a történelemórákon. ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 2018. 9-10. 77-96.

Jancsák Csaba – Képiró, Ágnes – Kiss Mária Rita – Kontár Piroska – Szőnyi, Andrea (2018): A Holokauszt oktatása Kelet-Közép-Európában, középiskolában használatos tankönyvek tükrében. BELVEDERE MERIDIONALE 30 : 2 pp. 119-142. DOI 10.14232/belv.2018.2.6  

Pászka Imre: A személyes történetek elméleti és módszertani kereteinek vázlata

Kiss Gábor Ferenc 2016 Magyarország a második világháborúban – Általános és középiskolai tankönyvek tartalmi elemzése