BEMUTATKOZÁS

Napjaink információs társadalma számára nem kérdés a digitális bennszülött nemzedék azon igénye, hogy a mozgóképes információnyújtás nagyobb szerepet kapjon az oktatásban. A kutatócsoport munkája során amellett érvel, hogy ahol lehetséges, és ahol indokolt, ott a digitális anyagokat vonják be a történelemtanításba. Kutatások sora bizonyítja, hogy a családban továbbélő történelmi emlékezet elhalványul, részben a családban beszélgetéssel töltött idő csökkenése, részben pedig az individualizáció okozta izoláltság és a globalizmus okozta civilizációs korszakváltás okán. Mindezen tényeket aláhúzza az is, hogy a program által fejlesztett három történeti tanegység tárgya a mai magyar társadalom kibeszéletlen, feldolgozatlan eseménye (második világháború, holokauszt, 1956-os forradalom és szabadságharc), ugyanakkor éppen e három témában a modern technikának köszönhetően az elbeszélt történelem forrásai módszertanilag megalapozott módon és hatékonyan beemelhetőek az oktatási tartalmakba. A program megvalósítása során a kutatócsoport kvalitatív vizsgálatokat végez pedagógusok körében, kvantitatív vizsgálatokat diákok körében, illetve a fenti három témában fejleszt ki tananyagokat, és vizsgálja – általános és középiskolai oktatásban való – alkalmazásuk beválását és hatásait a tanulók vélekedéseire. A kutatócsoport feladatának tekinti az oktatási tapasztalatok és kutatási eredmények nemzetközi megismertetését, valamint a program megvalósítása során megszületett szakmai anyagokhoz való szabad hozzáférés biztosítását.

A kutatócsoport oldala az MTA honlapján: http://mta.hu/tantargy-pedagogiai-kutatasi-program/mtaszte-elbeszelt-tortenelem-es-tortenelemtanitas-kutatocsoport-107238

A kutatócsoport vezetőről:

Kutatási téma: 

(Creative Commons) Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább! 2.5 Magyarország (CC BY-NC-SA 2.5 HU)